Chestionar ARHITECȚI

Stimate Domnule/Doamnă Arhitect,

Ordinul Arhitecților din România a inițiat o serie de acţiuni de cercetare a pieţei interne de arhitectură prin colaborare cu IMAS-Marketing si Sondaje SA. În cadrul programului de cercetare a fost masurată piaţa internă de arhitectură şi productivitatea medie a salariaţilor cu normă întreaga din societăţile comerciale cu cod CAEN 7111.

În continuare, IMAS Marketing si Sondaje SA, în numele OAR, vă roagă să completaţi acest chestionar electronic şi să-l transmiteţi conform instrucţiunilor.

Ordinul Arhitecților din România funcționează în condițiile Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 13 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare, și ale celorlalte prevederi legale în vigoare, ca organizație profesională, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitică, de interes public, cu patrimoniu și buget proprii, autonomă și independentă, având rolul de a reprezenta, a promova și a proteja la nivel național și internațional interesele profesiei de arhitect.

Ordinul Arhitecților din România întocmește și gestionează Tabloul Național al Arhitecților.
Duminica
1/22/2017
5:19:25